Marketing Festival 2019 v Praze

Sotva nám skončila první polovina roku 2018, živelní pořadatelé pro nás připravují akce na ten další! Tentokrát Marketing Festival 2019, který se bude konat ve dnech 20. – 22. března 2019 v Praze.

Po úspěchu předchozích ročníků se i tento rok můžete těšit na přední evropské odborníky a profesory přes psychologii, marketingovou komunikaci po bezpečnost dat a mnoho dalšího. Vzhledem k evropskému měřítku festivalu budou veškeré přednášky na akci probíhat v angličtině, ale nezoufejte - k dispozici pro Vás bude připraven překlad do sluchátek.

Na akci bude zajištěn kompletní servis, kromě hromady informací o digitální marketingu, jídla a pití, navázání nových kontaktů, si odvezete také full HD videozáznam všech přednášek!

Jak probíhali minulé ročníky a jak se dostat na ten letošní najdete zde.

 ___________________________________________________________________________________________________________________

Marketing Festival 2019 in Prague

As soon as the first half of the year 2018 ended, great organizators are preparing events for the next year! This time, Marketing Festival 2019 taking place from the day of 20th to 22th March 2019 in Prague.

After the success of the previous years you can also look forward to leading European experts and professors in psychology, marketing communication and data security and much more. In view of the globally scale of the festival, all lectures will take place in English, but do not despair - simultaneous translation will be available for you!

There will be provided a full service for you, besides the infinite number of information about digital marketing, food and drinks, entering into a new partnerships, you also gain full HD video of all lectures.

Information about past year of the festival and how to get to festival this year --> here.