Prezentace českých start-upů na Start-up Days v Londýně

Jste technologický start-up a máte zapálení pro možnost obchodovat i na mezinárodním měřítku? Potřebujete odrazový můstek pro expanzi Vaší firmy do zahraničí? Pak je pro Vás Central European Start-ups Days 2018 v Londýně skvělá příležitost!

Velvyslanectví ČR v Londýně připravuje ve spolupráci s CzechInvest již čtvrtý ročník této matchmakingové akce, v rámci které mají české IT start-upy možnost představit se mezinárodním investorům, bankám a organizacím a projít vstupní bránou na britský trh.

Kdy: 27. 9. 2018

Kde: V sídle londýnské společnosti PWC

Pozor! Již v předvečer samotné akce se bude konat setkání s londýnskými IT specialisty a investory.

Více informací a možnost přihlášení naleznete zde. Nebo navštivte přímo stránky Velvyslanectví ČR v Londýně.


_____________________________________________________________________________________________________

Start-up Days in London 2018 for Czech start-ups


Is your company a technological start-up and are you keen on the possibility to trade on an internationally scale?
Do you need a launching pad to expand your business abroad? So Central European Start-ups Days 2018 in London is a great opportunity for you!

Czech Embassy in London in cooperation with CzechInvest are preparing the 4th year of this matchmaking event where Czech IT start-ups have possibility to present themselves to international investors, banks and organizations and go through gateway to the British market.

Date: 27th September 2018

Place: PWC (London company) seat

On the eve of the event there take place a meeting with London IT specialists and investors. Donť miss it!

Click here to find more information and the opportunity to register. Or visit Czech Embassy websites.

.