Máme nové partnerství s IQRF Alliance! Zbývá ho už jen zpečetit zde na našem portálu BRIDGE Academy!

IQRF Alliance je mezinárodní komunita odborníků, škol a výrobců aj. využívajících bezdrátovou technologii IQRF. Prostřednictvím této technologie se Alliance snaží pro své členy vytvářet prostředí se snadnější a efektivnější komunikací propojením s klíčovými zařízeními fungujících v rámci firemních projektů. Pomáhá také s celosvětovou propagací a úspěšným vstupem na trh. Více o tom, co je to technologie IQRF a co samotné členství v Allianci přináší, hledejte přímo zde na webových stránkách Alliance. 

V rámci partnerství s IQRF Alliance se otevírá mnoho možností, jak začít spolupracovat. Kromě příležitosti vzdělávání, sdílení vlastních nápadů a poznávání vizí ostatních členů či získání velmi důležité zpětné vazby, máme navíc také možnost účastnit se meetingů, které IQRF Alliance každoročně pro své členy pořádá.

Ten letošní, IQRF Meetup, se bude konat 4. října 2018 v Mikulově na Moravě. Každý z členů má na tomto neformálním setkání příležitost představit se ostatním posluchačům, spojit se s dalšími členy IQRF, prokonzultovat svou práci s bezdrátovou technologií IQRF a zároveň rozšířit svou síť. A co by to bylo za cestu na Moravu bez návštěvy vinného sklípku a pochutnání si na dobrém jídle?

Co dalšího zde IQRF Alliance připravuje a více informací o konání Meetupu 2018 naleznete na: https://www.iqrfalliance.org/calendar/iqrf-meetup

___________________________________________________________________________________________________________________

We have a new partnership with the IQRF Alliance! It remains to seal that on our BRIDGE Academy portal!

IQRF Alliance is an international community of professionals, schools and producers, and others using IQRF wireless technology. Through this technology, Alliance make an effort to create an environment with easier and more effective communication via connection companies with key facilities operating under the corporate projects. It also helps with successful market penetration and global propagation. More about IQRF technology and membership in Alliance find here on the Alliance website.

As part of the partnership with the IQRF Alliance, there are many opportunities to start cooperate. Except for learning, sharing our own ideas and hear about the visions of other members or gaining very important feedback, we also have the opportunity to attend a meeting organized annually by the IQRF Alliance.

This year‘s, IQRF Meetup, will take place on the 4th of October 2018 in Mikulov, in Moravia. Each of these members has the opportunity to introduce themselves to other listeners, connect with other IQRF members, consult their cooperation with IQRF wireless technology, and widen their network at the same time. And what would be the trip to Moravia without visiting a wine cellar and enjoying a good meal?

For more information about MeetUp 2018 and further IQRF preparation visit: https://www.iqrfalliance.org/calendar/iqrf-meetup